Jakie są źródła zakażenia?

Źródłem zakażenia jest człowiek chory na ospę wietrzną lub półpasiec.23

Uznaje się, że zakaźność trwa
1-2 dni przed pojawieniem się wykwitów ospowych (wysypka) aż do momentu wytworzenia się w ich miejscu strupka.11