Szczepienie przeciwko ospie wietrznej w Programie Szczepień Ochronnych (PSO)

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest obowiązkowe (bezpłatne dla pacjenta) dla:27,28

dzieci z grup ryzyka wymienionych w PSO

 1. Dzieci do ukończenia 12 roku życia:
  • z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
  • z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
  • zakażone HIV,
  • przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią;
 2. dzieci do ukończenia 12. roku życia z otoczenia osób określonych w punkcie 1, które nie chorowały na ospę wietrzną;
 1. dzieci do ukończenia 12. roku życia, innych niż wymienione w punktach 1 i 2, przebywających w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 2. dzieci, które ukończyły 12. miesiąc życia do ukończenia 36. miesiąca życia, inne niż wymienione w punktach 1-3 przebywające w żłobkach lub podobnych instytucjach opiekuńczych (np. w klubach dziecięcych);28