Referencje

×
 1. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Disease. Atkins W, Wolfe S, Hamborsky J, Mclntyre L, eds 11th ed. Washington DC, Public Health Fundation, 2009;
 2. Cohen JI, Straus SE, Arvin AM, Varicella- Zoster Virus Replication, Pathogenesis and Management, In: Knipe DM, Howley PM, Field’s Virology, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins 2007;
 3. Czajka H, Wysocki J, Szczepienia w profilaktyce chorób zakaźnych, Kraków 2010, 66-67;
 4. Duszczyk E. , Kuchar E., Ospa wietrzna i półpasiec, Medycyna Praktyczna Web, 2014 www.mp.pl, (dostęp z dn. 31.05.2017);
 5. Duszczyk E. , Szczepienie przeciwko ospie wietrznej, , Medycyna Praktyczna Web, 2013, r.; http://www.mp.pl/artykuly/92203,szczepienie-przeciwko-ospie-wietrznej (dostęp z dn. 31.05.2017)
 6. Duszczyk E. i wsp. Ospa wietrzna - lekka choroba czy zagrożenie? Przegląd Epidemiologiczny 2004;
 7. Program Szczepień Ochronnych na rok 2017. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4.01.2017r. http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2017/1/akt.pdf (dostęp z dn. 31.05.2017).
 8. Galil K., Brown C., Lin F., I wsp.., Hospitalizations for varicella in the United States, 1988 to 1999, The Pediatric Infect. Diseases Journal, 2002, 21, 10, 931-934;
 9. Jackowska T., Szczepienie przeciwko ospie wietrznej, Medycyna Praktyczna Web, 2011, http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/71841,szczepienie-przeciwko-ospie-wietrznej (dostęp z dn. 31.05.2017);
 10. Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton, Nelson: Textbook of Pediatrics 18th ed. Saunders 2007, Chapter 250 Varicella – Zoster Virus, 1366-72;
 11. Kuchar E, Co wiemy o zaraźliwości ospy wietrznej? – pytanie nadesłane do redakcji Medycyna Praktyczna, treść na stronie internetowej http://pediatria.mp.pl/lista/66581,do-kiedy-dziecko-zaraza-ospa (dostęp z dn. 31.05.2017);
 12. Kuchar E, Konsultacja, http://www.ospawietrzna.pl/o-ospie-wietrznej (dostęp z dn. 31.05.2017);
 13. Magdzik W., Ospa wietrzna i polpasiec. Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profilaktyka., alfa-medica press Bielsko-Biała, 2007, str. 221-224;
 14. Małecka I., Szczepienia - niepożądane reakcje i przeciwwskazania, Medycyna Praktyczna Web, http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/52625,szczepienia-niepozadane-reakcje-i-przeciwwskazania (dostęp z dn. 31.05.2017);
 15. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny- Zakład Epidemiologii, Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 r., 2014 r. str.68-70;
 16. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny- Zakład Epidemiologii, Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r., 2015 r. str.55-56;
 17. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny- Zakład Epidemiologii, Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2009, 2010 r., str. 56-58;
 18. Fisher RG, MD i Edwards KM: Wirus ospy wietrznej – półpaśca, Pediatrics in Review, Wydanie Polskie, 1998, 2/4, 19-24;
 19. Sauerbrei A. i Wutzler P.: Herpes simplex and varicella zoster virus infections during pregnancy, Medical Microbiology and Immunology, 2007, 196, 89-94;
 20. Szenborn L., Jakie są aktualne zalecenia dotyczące pielęgnacji skóry chorego na ospę wietrzną?, Medycyna Praktyczna Web, 2012, http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/ospa_wietrzna_polpasiec_ekspert/72027,jakie-sa-aktualne-zalecenia-dotyczace-pielegnacji-skory-chorego-na-ospe-wietrzna (dostęp z dn. 31.05.2017);
 21. Whitley RJ., Varicella Zoster Virus Infection. In: Kasper DL, Fauci As eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 16th edition, McGraw Hill 2005;
 22. Wojtyńska O., Król-Pakulska E., Ocena Sytuacji Epidemiologicznej Ospy Wietrznej na Terenie Miasta Szczecina w Latach 2006-2012, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, 2013;
 23. Wysocki J., Kędziora M. , Profilaktyka ospy wietrznej, Ordynator Leków Vol. 5 nr 11-12 (49-50), 2005;
 24. Dubiel B, Duszczyk E, Ospa wietrzna, Medycyna Praktyczna, 2014, http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/podrecznik/99866,ospa-wietrzna (dostęp z dn. 31.05.2017);
 25. Liese JG, Grote V, Rosenfeld E, Fischer R, Belohradsky BH, v Kries R, ESPED Varicella Study Group, The burden of varicella complications before the introduction of routine varicella vaccination in Germany., The Pediatric Infectious Disease Journal, 2008, 27, 119–24;
 26. Rack Al, Grote V, Streng A et al., Neurologic Varicella Complications before Routine Immunization in Germany, Pediatric Neurology, 2010, 42 (1), 40-48;
 27. Program Szczepień Ochronnych na rok 2017. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4.01.2017r. http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2017/1/akt.pdf (dostęp z dn. 31.05.2017).
 28. Tarczoń I. Bezpłatne szczepienie przeciwko ospie – czy przysługuje przedszkolakom i uczniom? http://pediatria.mp.pl/lista/65613,bezplatne-szczepienie-przeciwko-ospie-czy-przysluguje-przedszkolakom-i-uczniom (dostęp z dn. 26.05.2017)
 29. Bacz A. Ospa wietrzna u kobiet w ciąży. mp.pl ciąża, medycyna praktyczna dla pacjentów, http://ciaza.mp.pl/przebiegciazy/63605,ospa-wietrzna-u-kobiet-w-ciazy (dostęp z dn. 29.05.2017)
 30. Dubiel B., Duszczyk E. Ospa wietrzna. mp.pl szczepienia, medycyna praktyczna dla lekarzy, http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/podrecznik/99866,ospa-wietrzna (dostęp z dn. 29.05.2017)
 31. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej w Unii Europejskiej – cz. II Aktualne (2015) stanowisko European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Medycyna Praktyczna – Szczepienia 3/2015 (23-50).
 32. ECDC Guidance Varicella vaccination in the European Union, 2015, 18-19, http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Varicella-Guidance-2015.pdf (dostęp z dnia 31.05.2017)
 33. WHO vaccine – preventable diseases monitoring system 2016 global summary http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary (dostęp z dnia 31.05.2017)

Data przygotowania materiału © październik 2017 PL/VAR/0006/17