Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na liczbę zachorowań na ospę wietrzną?5
Przed pandemią COVID-19 każdego roku w Polsce rejestrowano
150-200 tys.
przypadków ospy wietrznej
0 100 000 200 000
ok.1 tys. pacjentów
wymagało hospitalizacji z powodu jej ciężkiego przebiegu i/lub powikłań.
0 10 20Stosowane w okresie pandemii metody zapobiegania szerzeniu się SARS-CoV-2 (m.in. lockdown, noszenie maseczek, dystans społeczny) ograniczyły istotnie także zachorowania na ospę wietrzną z uwagi na podobne drogi szerzenia się zarażenia. Jednakże w pierwszych miesiącach 2022 r. sytuacja epidemiczna ospy wietrznej uległa zmianie. Do 15 listopada 2022 r. odnotowano

o blisko 88 tys.
więcej przypadków zachorowań na ospę wietrzną niż w całym 2021 r.15
0 44 000 88 000

Należy to w dużej mierze wiązać ze zniesieniem restrykcji pandemicznych.5

arrow
JEŚLI CHCESZ OCHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED OSPĄ WIETRZNĄ I JEJ POWIKŁANIAMI, POROZMAWIAJ Z LEKARZEM O SZCZEPIENIU PRZECIWKO TEJ CHOROBIE, ZWŁASZCZA PRZED PÓJŚCIEM DZIECKA DO ŻŁOBKA, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY.4