Szczepienie przeciwko ospie wietrznej

Ospa wietrzna jest bardzo rozpowszechniona (aż 80% dzieci przechodzi ospę wietrzną przed ukończeniem 9. roku życia) i trudno jej uniknąć, dlatego najlepszym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie ochronne, gdyż zapewnia nie tylko skuteczną, ale i trwałą ochronę.4

SZCZEPIENIE przeciwko ospie wietrznej zaleca się wykonać u dzieci w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia. 14-16

szczepienie

SZCZEPIENIA zaleca się także dla młodzieży i dorosłych, jeśli dotychczas osoby te nie chorowały na ospę wietrzną. 14-16

SZCZEPIENIE przeciwko ospie wietrznej składa się z dwóch dawek, niezależnie od wieku osoby szczepionej. 14-16

szczepienie

2 DAWKI SZCZEPIENIA podaje się w formie zastrzyku w odstępie co najmniej 6 tygodni.14-16


Szczepienie przeciwko ospie wietrznej warto wykonać u dzieci, zwłaszcza zanim zaczną uczęszczać do żłobka, przedszkola lub szkoły, gdyż w zbiorowiskach dzieci ryzyko zachorowania na tę chorobę jest największe.4 Zgodnie z polskim Programem Szczepień Ochronnych (PSO) szczepienia przeciwko ospie wietrznej są realizowane jako szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) oraz jako szczepienia zalecane (płatne).14

Dla kogo szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest obowiązkowe (bezpłatne) w PSO?14
Dzieci

1. Do ukończenia 12 roku życia:

 • z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
 • z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
 • zakażone HIV,
 • przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią;

2. Do ukończenia 12 roku życia:

określonych w pkt 1, które nie chorowały na ospę wietrzną;

3. Do ukończenia 12 roku życia, innych niż wymienione w pkt 1 i 2, przebywających w:

 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • rodzinnych domach dziecka,
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
 • interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
Dla kogo szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest zalecane (płatne) w PSO?

Osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych, w szczególności:

1. Kobietom planującym zajście w ciążę,

2. Uczniom i studentom szkół i uczelni medycznych lub innych szkół i uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych,

3. Pracownikom ochrony zdrowia.

arrow
arrow
menu left
Czy wiesz, że...

Szczepienie przeciw ospie wietrznej może być podane nawet po kontakcie z ospą wietrzną – najpóźniej do 72 godzin od kontaktu. Takie postępowanie może zapobiec wystąpieniu klinicznie jawnego zarażenia lub złagodzić jego przebieg.5,16

Więcej ciekawostek
JEŚLI CHCESZ OCHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED OSPĄ WIETRZNĄ I JEJ POWIKŁANIAMI, POROZMAWIAJ Z LEKARZEM O SZCZEPIENIU PRZECIWKO TEJ CHOROBIE, ZWŁASZCZA PRZED PÓJŚCIEM DZIECKA DO ŻŁOBKA, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY.4