Osoby najbardziej narażone

Osoby najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby to w szczególności:23

Wcześniaki

Dzieci poniżej 1. roku życia

Młodzież powyżej 13. roku życia i osoby dorosłe

Kobiety
w ciąży

Osoby z chorobami przewlekłymi

Osoby z obniżoną odpornością